Loading...
Tìm kiếm

Hoang Phan’s Blog – Chia sẻ trải nghiệm cá nhân

Mình là Hoàng Phan đây !!

Blog chia sẻ về BA, PO, PM, UI/UX Design, tiếng Anh và công nghệ

Hoàng xuất phát là dân kỹ thuật phần mềm, tham gia mảng phát triển phần mềm từ 2017 đến nay. Mình muốn mang những trải nghiệm cá nhân chia sẻ đến anh em, từ đó anh em thấy gì hay thì có thể tham khảo sử dụng, mà dỡ thì anh em góp ý giúp nhé.

Mục tiêu của mình là “Biết gì thì chia sẻ đó, không biết thì không chia sẻ”

Hoàng Phan - Business Analyst
Học tiếng Anh online

Tư vấn học tiếng Anh (159K/h)

1 kèm 1 trực tuyến cùng giáo viên Philippines

Đăng ký nhận bài viết mới!