Loading...
Tìm kiếm

Khóa học làm quen với Balsamiq Mockup 3 – Miễn phí

Vào năm 2020 mình có xây dựng khóa học Vẽ wireframe với Balsamiq Mockup 3, nay mình xin phép chia sẻ lại khóa học với mọi người.

Tập 1 – Cài đặt và giới thiệu Balsamiq Mockup 3

+ Giới thiệu tổng quan về Balsamiq Mockup 3

+ Những thành phần có trên ứng dụng

+ Các chức năng riêng của từng thành phần

+ Thêm controls

Tập 2 – Chọn, di chuyển, sắp xếp các controls

Tập 3 – Thay đổi kích thước và group các control

+ Thay đổi kích thước của từng control

+ Group các controls lại thành từng nhóm

Tập 4 – Chỉnh sửa các controls

Chỉnh sửa màu, nội dung, các thuộc tính của các controls

+ Nhóm 1: Chỉ 1 dòng text

+ Nhóm 2: Không có text nào để edit cả

+ Nhóm 3: Mặc định không có text, nhưng có thể chèn 1 text vào

+ Nhóm 4: Nhiều hơn 1 text

+ Nhóm 5: Nhóm sử dụng shortcut style

+ Nhóm 6: Datagrid

 

Tập 5 – Mockup linking và presentation

Trong bài học đã tạo sẵn các wireframe màn hình: Login, Signup, Forgot Password, Homepage, Homepage with panel.

+ Link button từ màn hình login qua màn hình homepage, tương tự với các màn hình khác

+ Presentation: Trình bày luồng của wireframe cho các khách hàng, stakeholders

Đọc thêm  BA phân tích và tư vấn định hướng nghề nghiệp

Tập 6 – Symbol/ Assets

Hướng dẫn về tính năng symbol/assets, giúp cho style của wireframes đồng bộ, cũng như chỉnh sửa 1 màn hình mà cập nhất cho các màn hình có vùng thông tin giống nhau.

Tập 7 – Thực hành vẽ wireframe

 

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì email cho mình để mình giải đáp cho nhé – [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*